Chính sách bảo hành

NÔNG VIỆT
Chính sách bảo hành
Ngày đăng: 12/07/2023 08:50 AM

I. Về quy định và chế độ bảo hành

Chính sách bảo hành - Sóng Âm Thanh

1. Bảo hành sản phẩm:

 1. Hỗ trợ sử dụng:

 1. Thời gian khắc phục sự cố:

 1. Cam kết 1 đổi 1:

II . Các mục không nằm trong danh mục bảo hành

 1. Sử dụng không đúng chức năng hoặc bảo quản không đúng cách từ nhà sản xuất:

  • Việc sử dụng sản phẩm không theo hướng dẫn hoặc mục đích sử dụng quy định từ nhà sản xuất.
  • Không bảo quản, vệ sinh, và bảo đảm điều kiện môi trường phù hợp cho sản phẩm.
 2. Sản phẩm hết thời hạn bảo hành:

  • Nông Việt chỉ bảo hành cho các sản phẩm trong thời gian quy định, và sau khi mua sản phẩm quá 1 tuần thì Nông Việt sẽ không chịu trách nhiệm sản phẩm đó
 3. Sản phẩm bị thay đổi so với kết cấu ban đầu sản xuất:

  • Các sản phẩm đã bị thay đổi, chỉnh sửa, hoặc can thiệp bởi người dùng mà không được sự đồng ý của nhà sản xuất.
 4. Sản phẩm không có phiếu bảo hành hoặc phiếu mua hàng không hợp lệ:

  • Nông Việt yêu cầu có phiếu bảo hành hoặc phiếu mua hàng hợp lệ để chứng minh mua sản phẩm từ đúng nguồn gốc và thời gian.
  • lưu ý: Đây chỉ là mô tả tổng quát về các mục không nằm trong danh mục bảo hành của Nông Việt. Các trường hợp cụ thể và chi tiết sẽ được đánh giá và xem xét bởi Nông Việt để quyết định việc bảo hành và hỗ trợ.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
Zalo
Hotline